Pravica do preklica - Navodila in obrazec za odpoved

Kot potrošnik (npr. Fizična oseba, ki ne sklene pogodbe predvsem za komercialno dejavnost samozaposlenih oseb), imate zakonsko pravico odpovedati pogodbo za blago, ki ste ga kupili v naši spletni trgovini, v skladu z naslednjimi določbami.

Navodila o pravici do preklica
V roku štirinajstih dni lahko pogodbo prekličete brez navedbe razlogov.
Čas odpovedi je štirinajst dni in začne teči z dnem, ko pridobite ali tretja oseba, ki ni prevoznik in ste jo navedli, pridobi fizično posest blaga.

Če želite uveljaviti svojo pravico do preklica, nas morate obvestiti
Caba Sekesi,
Bertha-von-Suttner Strasse 7,
82110 Germering, Nemčija
Tel.: +49 (0) 89 8402940,
E-pošta: caba.sekesi@needles-and-wool.com

z nedvoumno izjavo (npr. s pismom, faksom ali elektronsko pošto) o svoji nameri, da odstopite od pogodbe. Uporabite lahko spodnji vzorec obrazca za odpoved, čeprav tega zakonsko niste dolžni.

Če želite ohraniti rok, je dovolj, da nam pošljete svoje obvestilo, da želite uveljaviti svoj umik pred iztekom roka za umik.

Če svojega paketa niste prevzeli na pošti ali vam paketa ni bilo mogoče dostaviti, ker ste v celoti izpolnili napačen naslov in nam je paket vrnil, lahko zaprosite za vračilo kupnine. Znesek za pošiljanje bomo odšteli od zneska vračila.

V primeru, da niste plačali pristojbine po meri in je bil paket vrnjen in smo z njim imeli dodatne stroške, bo stranka morala kriti vse stroške in stroške pošiljanja. V primeru, da se to zgodi dvakrat, mora stranka kriti vse stroške in 35 % vrednosti za obnovo zalog.

Učinki odpovedi

Če prekličete pogodbo, vam nemudoma in najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli vaše obvestilo o odstopu, vrnemo vsa plačila, ki ste jih izvedli. V primeru vračila kupnine bomo uporabili isti način plačila, ki ste ga uporabili sprva, razen če je bilo drugače dogovorjeno; v nobenem primeru vam ne bodo zaračunali addiv primeru povračila.

Predmeti za prodajo se ne vračajo. 

Povračilo lahko zadržimo, dokler blaga ne prejmemo nazaj.

Blago boste poslali nazaj ali nam ga predali brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najpozneje v 14 dneh od dneva, ko nam sporočite svojo odpoved pogodbe
Caba Sekesi,
Bertha-von-Suttner Strasse 7,
82110 Germering, Nemčija
Tel.: +49 (0) 89 8402940,
E-naslov: caba.sekesi@needles-and-wool.com
 
Rok je izpolnjen, če blago pošljete nazaj pred potekom 14-dnevnega obdobja. Krijete neposredne stroške vračila blaga.

Odgovarjate le za kakršno koli zmanjšano vrednost blaga, ki je posledica ravnanja, razen tistega, kar je potrebno za določitev narave, značilnosti in delovanja blaga.

Informacije o primerih, v katerih pravica do preklica ne velja:

Pravica do odpovedi ne velja za pogodbe o prodaji na daljavo
- za dostavo blaga, ki je izdelano po specifikacijah kupca ali je jasno prilagojeno osebnim zahtevam ali ki je zaradi svoje kakovosti neprimerno za povratno pošiljko ali je hitro pokvarljivo ali katerega rok veljavnosti bi bil presežen;
- za dostavo zapečatenega blaga, če je bila plomba ob dostavi odstranjena;
- za dostavo blaga, ki je bilo zaradi svojih lastnosti ob dostavi neločljivo mešano z drugim blagom;
- za dostavo avdio in video posnetkov ali programske opreme, če je potrošnik odpečatil dostavljene nosilce podatkov;
- za dostavo časopisov in revij, razen za naročniške pogodbe.

Splošne informacije:
Izogibajte se poškodbam ali kontaminaciji blaga. Blago nam pošljite nazaj v originalni embalaži z vsemi dodatki in embalažnimi lastnostmi. Prosimo, uporabite drugo zaščitno embalažo. Prosimo, da uporabite ustrezno embalažo, da zagotovite ustrezno zaščito pred poškodbami pri transportu.

Artikel je treba vrniti nerabljen in v originalni embalaži. Za to se vam zahvaljujemo!

Vzorec obrazca za odpoved
-----------------------------------

(Če želite odpovedati pogodbo, izpolnite ta obrazec in nam ga pošljite nazaj)

Da
Caba Sekesi,
Bertha-von-Suttner Strasse 7,
82110 Germering, Nemčija
Tel.: +49 (0) 89 8402940,
E-naslov: caba.sekesi@needles-and-wool.com


I / mi * prekinemo sklenjeno pogodbo o nakupu naslednjega
Blago (*) / storitve (*)

_________________________


naročeno dne (*) / prejeto dne (*)

_________________________


Potrošnikova imena

_________________________


Potrošnikovi naslovi

_________________________

_________________________

__________________________________________________
Podpis (samo, če je izbrana pisna oblika) Datum

(*) Po potrebi črtajte

Uspešno ste se naročili!
To e-poštno sporočilo je bilo registrirano